Bogoly József Ágoston: Megszólal a karácsonyi ének

2015.12.24. - Stíluskommunikáció

Minden időben, de különösen karácsonykor újra megkeresnek ezek a szavak. Tudod-e igazán, mi a csönd? A tökéletes jelenlét. A hangtalanul csordogáló élet. Ma mit hallasz meg belőle? A világ, a természet, a másik ember és közted van igazi kapcsolat? Próbálsz-e úgy gondolni másokra, mint önmagadra?

Szeretnéd, ha a havazás csöndje hangulatokkal szórná tele a tájat? A hóval megrakott ágak emléke, természeted képe, megéled. Megszólal a karácsonyi ének? „Békesség földön az embereknek.” A szemhatáron, a távolban hallgatnak a rétek. Beékelődött érzékeid közé a föld, a tágas tér, a végtelen. Gyermekkorod teljessége közelít. megmutatja derűben sugárzó arcod. Régi emlékképeid olyanok, mint a jövőbeli elképzelés. Szelíden fordulnak át a mába. Hirtelen felnőttél. Megerősödik az északnyugati szél. Szinte metszi, vágja az arcodat a havas eső. Egy fiatal nyárfasor szakadó ágakkal, remegő levelekkel, szívós gyökerekkel áll a rohanó fagyos szélben. A rideg valóság nyers jelene hasad, nyílik szét. A favágó fejszéje alatt a keményfa szokott így repedni. valamikor mocsár volt errefelé. Tökéletesen zöld földi kertje volt itt a zöld mohának, lombhullató fának, susogó nádnak, ezernyi madárnak. A zsombékos nádi világ mennyei muzsikája altat el. „Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy köbe botoljék a lábad.”

Élő valóságodat látta mindig a csillagos éjszaka. Rendezett volt a világegyetem, a bolygók boldogan keringtek a Nap körül. Az éggömbre rajzolt az idő pásztora. Ember a körtánc gyűrűjében. Anyaszült mezítelen múltadban porladnak a fehérre meszelt falak és a leomlott tartógerendák. Ráébredtél, mit veszítettél el? Köztes világban élsz, sok a jelentéktelen fecsegés. Szét voltak szórva a részletek. Te darabokból, töredékekből raktad össze. Földedről, lefelé és fölfelé irányuló sorsodról, testedről, lelkedről, romlandó gyümölcseidről van szó. Óvnod kellene őket.

A fehér nyárfák egymást horzsoló törzseinek magasában a kéregnyikorgás, mintha emberi kérdést és választ ismételne szüntelen. Gyermekkorod teljessége után felnőttkorodban mi következett? A töredezettség, a folytonos hiányérzet. Hirtelen fagy. Váratlan olvadás? Ember és ember között.

A teljesülő élet példáját keresed magad körül? Nem kell messzire menned érte. A szökkenő élet, a búza kalásza minden évben fölülmúlja a búzaszemet. Még őriznek téged az angyalok. Őrizd a magot, a búzaszemet! Csak így tudod magad megelőzni. Adj magadnak csöndet! A szilárdan reálisat kerested. Mégis minden jelképes lett mára már. Törődj a mával, a múló időben! Mi az, ami igazán számít és mi az, ami nem? A teljességre vágyakoztál? Teremtettél magadnak búzamezőt. Kertet, füvet, fával, virággal. Harmóniával itatott át a nyár. Megromlott természet, elcsúfított nem lehetsz már. Az emlékezet és felejtés mélyén jártál? Az idő szétfolyik, mint kiömlő víz a tört palackból.

Korábban tudtad, mi a szeretetteljes csönd. Van-e még jó füled a meghallására? Van-e bejárásod magadhoz? Valami mindig elszakad, széttörik és fáj, Jó szándékod él. A világ, a természet, az ember eredendő szövetét, repedő vásznát csak a szeretet tudja összevarrni. Megszólal a karácsonyi ének. Az éj homálya hajnali fénnyé válik. A csupasz ágak bordázatát, a bokrok rejtekét megmutatja a tél. A termő és születő élet megújulását felismered még? Saját természeted valóságában jön el az új születése, a te karácsonyod. Csöndedben ragyog.


Tudta Ön?

Tudta-e, hogy a gyöngyöt, mint ékszert, kezdetben csak a királyi család és az arisztokrácia viselhette? A 19. században már eltörölték a gyöngy viseléséhez kapcsolódó szigorú előírásokat, azonban az ára miatt továbbra is csak a kiváltságosok birtokolhatták ezt a nemes ékszert.

tovább >>>    

a farmer anyag nem amerikai találmány?  200 évvel  Amerika “felfedezése” előtt már gyártották Dél-Franciaországban és Észak- Olaszországban. Gondolta volna, hogy napjainkban világszerte 2,5 milliárd métert gyártanak belőle évente?

tovább >>>    

Az érzések és érzelmek kifejezésének legfontosabb eszköze a testbeszéd, illetve a torokban képzett hang. Mivel a szóra figyelünk, kevesen tudják, mi történik közben a testükkel, pedig nagyon fontos. Az emberi közlemény 7%-a verbális (csak a szó), 38%-a vokális (hangszín, hanghordozás), és 55%-a nem verbális. „Nem az számít, amit mondasz, hanem az, hogyan nézel közben”.

tovább >>>    

… hogy virág ajándékozása esetén sem selyempapírban, sem celofánban nem illik átadni, illetve, hogy szálas virág vásárlásakor, amennyiben egynemű a virág, a csokor 11 szálig páratlan szálból, 12-től páros számú szálból illik, hogy álljon. Ha vegyes a virág, nem számít a darabszám.

tovább >>>    

… hogy a parókaviselés XIII. Lajos alatt vált általánossá, aki fiatalon kopaszodni kezdett, és így akarta ezt leplezni. A divat továbbfejlesztésén nagy örömmel kapott XIV. Lajos, aki viszont a homlokán lévő nagy dudorokat szeretette volna takargatni. Először az udvar, majd az egész világ utánozta őket.

tovább >>>    

… hogy a stílus neve, amit Marilyn Monroe is képviselt: Pin-up. A pin up görlök a 40-es 50-es évek modelljei voltak. Szexi képeiket (fotókat és rajzokat egyaránt) tűzték fel a férfiak a falra, innen a nevük is: pin up, vagyis feltűzni. A magabiztos és huncut hölgyek szexi stílusa, amit képviseltek annyira meghatározó volt, hogy a [...]

tovább >>>    

phogy George Bernard Shaw, drámaíró egy interjúban beszélt a magyar nyelvről? A következőt mondta: „Bátran kijelentem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az [...]

tovább >>>    
Keresés
Facebook