Képzési követelmények

2017.04.22. - Stíluskommunikáció

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

 

 

ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

STÍLUSKOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

 

 

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: stíluskommunikátor

 

 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  stíluskommunikátor (A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Style communicator, A szakképzettség német nyelvű megnevezése: Stilbildner)

 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány

 

4. A felvétel feltétele:

A stíluskommunikátor szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diplomával rendelkezik az alábbi képzési területek egyikén: bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés.

 

5. Képzési idő félévekben: 2 félév

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén is, ismeri a divattrendeket, ill. közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.

 

a)      a szakképzés során szerezhető ismeretek:

 • divattörténeti ismeretek
 • divatelméleti ismeretek
 • színelméleti ismeretek
 • divattrend-ismeretek
 • divatzsurnalisztikai ismeretek
 • divat-show – elemzés (de-konstrukció és konstrukció)
 • protokoll ismeretek
 • beszédmagatartás (retorikai ismeretek)
 • beszédtechnika ismeretek
 • kommunikációs ismeretek
 • divatmarketing ismeretek
 • vállalkozási jogi ismeretek
 • reklámelméleti ismeretek
 • információmenedzsment

 

A stíluskommunikátor szakon végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holisztikus divatfelfogásának megfelelően a stíluskommunikátor nemcsak a külső megjelenés elemeit értelmezi, hanem azokat a viselkedéskultúrával szerves egységként fogja fel. A menedzsment ismeretek elsajátításával a gazdasági folyamatoktól függő divat, stílus közvetítésének módozatait integrálni tudja a gazdasági szempontok szerinti tervezésbe.

 

b)      a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

 • stílus- és divattanácsadásra magánszemélyeknek, ill. olyan cégek és vállalkozások (bankok, parfümériák, szalonok) munkatársainak, ahol elvárás a kulturált megjelenés,
 • kiállítások, divatbemutatók szervezésére,
 • divattal és stílussal foglalkozó napi- vagy hetilapoknál, folyóiratoknál, TV- és rádiószerkesztőségeknél divatzsurnalisztikai tevékenységre,
 • áruházak, üzletek, szállodák arculatának tervezésére,
 • kozmetikai-, fodrász- és divatszalonok menedzselésére,
 • önálló üzleti vállalkozás létrehozására a szépségiparban.

 

c)      a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, intuíció és módszeresség,
 • jó memória, információ-feldolgozási képesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • igény az elmélyült és minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,
 • nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd,
 • önismeret,
 • sikerorientáltság,
 • kritikai szemlélet,
 • önálló karrierépítési készség.

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és az ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Divat modul: 15

divattörténet, alkalmazott színelmélet, divattrend-ismeretek, divatmédiumok, divat-show-elemzés,

 

Viselkedéskultúra modul: 15

európaiság – hitelesség – protokoll, beszédmagatartás, beszédtechnika, stíluskommunikációs tréning

 

Menedzsment modul: 12

divatmarketing, reklámelmélet, vállalkozási jog, információmenedzsment

 

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat kreditértéke: 8

 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók valós helyzetekben ismerkedjenek meg szakmai feladatok megoldásával a stílusközvetítés területén. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt bekapcsolódnak néhány szalon, üzleti vállalkozás, szerkesztőség munkájába és a képzés irányultságának megfelelő tevékenységet folytatnak.

 

A képzési stratégia szempontjából kiemelt tantárgyakat (Divattörténet; Divattrend-ismeretek; Alkalmazott színelmélet; Európaiság, hitelesség, protokoll; Stíluskommunikáció; Divatmarketing; Reklámelmélet) csak olyan szakemberek oktathatják, akik az adott területen elismertek, igen figyelemreméltó kutatási vagy oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10


Tudta Ön?

Tudta-e, hogy a gyöngyöt, mint ékszert, kezdetben csak a királyi család és az arisztokrácia viselhette? A 19. században már eltörölték a gyöngy viseléséhez kapcsolódó szigorú előírásokat, azonban az ára miatt továbbra is csak a kiváltságosok birtokolhatták ezt a nemes ékszert.

tovább >>>    

a farmer anyag nem amerikai találmány?  200 évvel  Amerika “felfedezése” előtt már gyártották Dél-Franciaországban és Észak- Olaszországban. Gondolta volna, hogy napjainkban világszerte 2,5 milliárd métert gyártanak belőle évente?

tovább >>>    

Az érzések és érzelmek kifejezésének legfontosabb eszköze a testbeszéd, illetve a torokban képzett hang. Mivel a szóra figyelünk, kevesen tudják, mi történik közben a testükkel, pedig nagyon fontos. Az emberi közlemény 7%-a verbális (csak a szó), 38%-a vokális (hangszín, hanghordozás), és 55%-a nem verbális. „Nem az számít, amit mondasz, hanem az, hogyan nézel közben”.

tovább >>>    

… hogy virág ajándékozása esetén sem selyempapírban, sem celofánban nem illik átadni, illetve, hogy szálas virág vásárlásakor, amennyiben egynemű a virág, a csokor 11 szálig páratlan szálból, 12-től páros számú szálból illik, hogy álljon. Ha vegyes a virág, nem számít a darabszám.

tovább >>>    

… hogy a parókaviselés XIII. Lajos alatt vált általánossá, aki fiatalon kopaszodni kezdett, és így akarta ezt leplezni. A divat továbbfejlesztésén nagy örömmel kapott XIV. Lajos, aki viszont a homlokán lévő nagy dudorokat szeretette volna takargatni. Először az udvar, majd az egész világ utánozta őket.

tovább >>>    

… hogy a stílus neve, amit Marilyn Monroe is képviselt: Pin-up. A pin up görlök a 40-es 50-es évek modelljei voltak. Szexi képeiket (fotókat és rajzokat egyaránt) tűzték fel a férfiak a falra, innen a nevük is: pin up, vagyis feltűzni. A magabiztos és huncut hölgyek szexi stílusa, amit képviseltek annyira meghatározó volt, hogy a [...]

tovább >>>    

phogy George Bernard Shaw, drámaíró egy interjúban beszélt a magyar nyelvről? A következőt mondta: „Bátran kijelentem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az [...]

tovább >>>    
Keresés
Facebook