Általános tájékoztató

2017.04.22. - Stíluskommunikáció

A jelentkezés feltétele: Alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diploma a bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, jogi és igazgatási vagy pedagógusképzés képzési területen.

 

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 5 fő jelentkezése esetén indul.

 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  stíluskommunikátor

 

A képzés célja: E multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatelmélet, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint non-verbális kommunikációs forma meghatározó eleme a stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót. A hallgató megtanulja a belső és külső tükör használatát, elmerül a részletekben, hogy utána önmaga egésszé válhasson – utat mutatva mindazoknak, akikkel a későbbiekben foglalkozik.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Divattörténeti ismeretek; divatelméleti ismeretek; színelméleti ismeretek; divattrend-ismeretek; divatzsurnalisztikai ismeretek; divat-show elemzés (de-konstrukció és konstrukció); protokollismeretek; beszédmagatartás (retorikai ismeretek); beszédtechnika ismeretek; kommunikációs ismeretek; divatmarketing ismeretek; vállalkozási jogi ismeretek; reklámelméleti ismeretek; információmenedzsment.

 

Ideális jelentkező: A stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szakot azoknak a művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, gazdaságtudomány és társadalomtudomány, jogtudomány, igazgatás és pedagógusképzés területén BA (vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik diplomájukat a fent felsorolt tudományágak stílussal és divattal kapcsolatos elemeinek egymásra hangolásával piacképesebbé kívánják tenni. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik önálló vállalkozást szeretnének felépíteni. Az élet minden területén – többek között az oktatásban is – fontos az esztétikus, kreatív megjelenés, valamint az egyén belső adottságaira épülő – és ettől természetes – információközvetítés képessége: a hitelesség.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: Politikusok, nagyvállalatok vezetői stíluskommunikációjának tervezése és irányítása, reklámcégeknél stíluskommunikációs tevékenység; az eredeti diploma irányultságát követve stílus- és divattanácsadás magánszemélyeknek, ill. olyan cégek és vállalkozások (bankok, parfümériák, szalonok) munkatársainak, ahol elvárás a kulturált megjelenés; kiállítások, divatbemutatók szervezése; divattal és stílussal foglalkozó napi- vagy hetilapoknál, folyóiratoknál, TV- és rádiószerkesztőségeknél divatzsurnalisztikai tevékenység; áruházak, üzletek, szállodák arculatának tervezése; kozmetikai, fodrász- és divatszalonok menedzselése; önálló üzleti vállalkozás létrehozása.

 

 

A képzés kezdete: 2017. szeptember

 

A képzés időtartama: 2 félév + 1 fakultatívan választható félév német vagy angol nyelven

 

A képzés gyakorisága: minden második héten pénteken délután, ill. szombaton délelőtt és délután

 

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Szeged

 

Költségtérítési díja: 160.000 Ft/félév

 

A számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy, háromfokozatú minősítés, záróvizsga

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: Szakdolgozat elkészítése és az előírt vizsgakötelezettségek teljesítése. A záróvizsga külső szakértők jelenlétében zajlik.

 

A jelentkezés formája: jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, szakmai önéletrajz. A jelentkezők tájékoztató és motivációs beszélgetésen vesznek részt, amelynek időpontjáról e-mailben értesülnek.

 

 

Szakfelelős: Dr. habil. Benkő Zsuzsanna intézetvezető főiskolai tanár

Képzési felelős: Nádudvari Gabriella stíluskommunikációs mentor

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon: 544737; 06202510445

E-mail: stilus@jgypk.u-szeged.hu

Weboldal: www.stiluskommunikacio.eu

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.


Tudta Ön?

Tudta-e, hogy a gyöngyöt, mint ékszert, kezdetben csak a királyi család és az arisztokrácia viselhette? A 19. században már eltörölték a gyöngy viseléséhez kapcsolódó szigorú előírásokat, azonban az ára miatt továbbra is csak a kiváltságosok birtokolhatták ezt a nemes ékszert.

tovább >>>    

a farmer anyag nem amerikai találmány?  200 évvel  Amerika “felfedezése” előtt már gyártották Dél-Franciaországban és Észak- Olaszországban. Gondolta volna, hogy napjainkban világszerte 2,5 milliárd métert gyártanak belőle évente?

tovább >>>    

Az érzések és érzelmek kifejezésének legfontosabb eszköze a testbeszéd, illetve a torokban képzett hang. Mivel a szóra figyelünk, kevesen tudják, mi történik közben a testükkel, pedig nagyon fontos. Az emberi közlemény 7%-a verbális (csak a szó), 38%-a vokális (hangszín, hanghordozás), és 55%-a nem verbális. „Nem az számít, amit mondasz, hanem az, hogyan nézel közben”.

tovább >>>    

… hogy virág ajándékozása esetén sem selyempapírban, sem celofánban nem illik átadni, illetve, hogy szálas virág vásárlásakor, amennyiben egynemű a virág, a csokor 11 szálig páratlan szálból, 12-től páros számú szálból illik, hogy álljon. Ha vegyes a virág, nem számít a darabszám.

tovább >>>    

… hogy a parókaviselés XIII. Lajos alatt vált általánossá, aki fiatalon kopaszodni kezdett, és így akarta ezt leplezni. A divat továbbfejlesztésén nagy örömmel kapott XIV. Lajos, aki viszont a homlokán lévő nagy dudorokat szeretette volna takargatni. Először az udvar, majd az egész világ utánozta őket.

tovább >>>    

… hogy a stílus neve, amit Marilyn Monroe is képviselt: Pin-up. A pin up görlök a 40-es 50-es évek modelljei voltak. Szexi képeiket (fotókat és rajzokat egyaránt) tűzték fel a férfiak a falra, innen a nevük is: pin up, vagyis feltűzni. A magabiztos és huncut hölgyek szexi stílusa, amit képviseltek annyira meghatározó volt, hogy a [...]

tovább >>>    

phogy George Bernard Shaw, drámaíró egy interjúban beszélt a magyar nyelvről? A következőt mondta: „Bátran kijelentem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az [...]

tovább >>>    
Keresés
Facebook